Lata 60-te ubiegłego wieku stanowią okres dynamicznego rozwoju krótkofalarstwa w Polsce. Z inicjatywy entuzjastów ruchu radioamatorskiego w Głogowie, w październiku 1965r  powstaje Radioklub LOK, którego pierwszą siedzibą jest Powiatowy Dom Kultury na ul. Jedności Robotniczej (obecnie Szkoła Muzyczna).

 

Pierwszym społecznym kierownikiem klubu zostaje Lech Pierzchała, etatowy pracownik LOK w Głogowie, który 30.04.1966r. uzyskuje licencję i znak SP6BQU. Umożliwia to uzyskanie w 1966r. znaku klubowego SP3KGJ. Pierwszymi operatorami byli SP3BQU i kolega Wiesław SP3AVS ze Wschowy. W kwietniu 1967r. klub zostaje zgłoszony do rejestru klubów Polskiego Związku Krótkofalowców.
W tym czasie klub liczy 21 członków, w tym trzech nadawców i trzech nasłuchowców. Prezesem klubu jest Irek Mudło SP3CHO.

 

W styczniu 1969r. Radioklub LOK zostaje przeniesiony na ówczesną ul. Lipową, do Domu Kultury Famaby „Żuraw”. Przybywa członków klubu i licencjonowanych nadawców: Gienek Woźniak SP3DGV, Michał Światek SP3END(sk), Olek Chmielewski SP3CTC, Zbyszek Ochocki SP3EJW(sk), Stanisław Berdys SP3CHN, Henryk Lange, Zbigniew Szymański, Zbigniew Helt, Michał Taras, Marek Gajewski, Zbigniew Rokicki i wielu innych, których nazwisk brak w  istniejących dokumentach.

 

Kierownikiem etatowym klubu zostaje Franek Tłuczek a Leszek Pierzchała zostaje kierownikiem biura ZP LOK w Głogowie. W 1970r. wybrany zostaje nowy zarząd klubu, którego prezesem zostaje Marek Gajewski.

 

W nowych pomieszczeniach klubu uruchomiona zostaje radiostacja klubowa, na bazie demobilowej radiostacji RBM-1, z dobudowanym wzmacniaczem. Odpowiednie pomieszczenie warsztatowe klubu i wyposażenie umożliwia członkom klubu prowadzenie prac konstruktorskich oraz doskonalenie systemów antenowych.

 

Na początku lat 70-tych rozpoczyna się budowa ośrodka LOK na ul. Gwardii Ludowej, gdzie klub przenosi się 01.01.1973r. Członkowie klubu  wraz z ówczesnym kierownikiem biura ZP LOK aktywnie uczestniczą w niektórych pracach budowlanych pomieszczeń przyszłego  Radioklubu.

 

Po uruchomieniu działalności Radioklubu SP3KGJ w nowej siedzibie, gdzie jest pomieszczenie na radiostację, warsztat i salę wykładową, następuje okres dalszej wzmożonej aktywności. Uruchamiane są nowe urządzenia, budowane przez członków klubu, transceiver Olka SP6CTC, następnie transceiver SSB Marka Gajewskiego oraz przystosowany zostaje do pracy na pasmach amatorskich nadajnik demobilowy KUV. Po odejściu Franka Tłuczka ze stanowiska etatowego kierownika Radioklubu, zostaje powołany na to stanowisko Kazimierz Szatkowski, pełniący jednocześnie funkcję kierownika sekcji strzeleckiej.

 

W owym czasie odchodzi ze stanowiska kierownika biura ZP LOK Leszek Pierzchała, który za swoje zasługi zostaje odznaczony Złotą Odznaką i Srebrnym Medalem za zasługi dla LOK.

 

W kolejnych latach szeregi członków zmieniają się, przychodzą nowi członkowie. W 1975r. klub zrzesza 40 członków, w tym 8 nadawców. Prowadzona jest aktywna działalność szkoleniowa i sportowa.

 

Udział w wielu zawodach daje wymierne wyniki, w klasyfikacji stacji Klubowych, SP6KGJ zajmuje czołowe miejsca w kraju oraz w wielu zawodach międzynarodowych.

 

W latach 1976/77 organizowany jest kurs na Świadectwo Uzdolnienia, zakończony egzaminem, który odbył się na terenie klubu i w jego wyniku licencję uzyskali:

 

Adam Puczyński-SP6BQO

 

Czesław Soliwoda-SP6BYJ(sk)

 

Marek Gajewski-SP6GF

 

Stanisław Giełda-SP6BST

 

Zbigniew Helt-SP6FJ

 

Zbigniew Wolski-SP6BSL

 

Piotr Solecki-SP6BNG

 

Kolejnym kierownikiem klubu zostaje kol. Henryk Jandziak.

 

W 1979r. ze względów służbowych odchodzi z klubu Marek SP6GF. Za zasługi w swojej działalności był odznaczony srebrną i złotą  odznaką oraz Srebrnym Medalem za zasługi dla LOK. Prezesem klubu zostaje Piotr Solecki SP6BNG.

 

W następnych latach przybywają nowi członkowie i aktywność  SP6KGJ jest kontynuowana.

 

-------------------------------------

 

Lata 90-te przynoszą pewien zastój w działalności klubu. Oddalone od miasta lokum nie sprzyja przyciąganiu młodzieży. W tym czasie Prezesem jest Leszek Mularczyk. On to podtrzymuje, ze swoim synem Piotrem, aktywność klubową, pracując m.in. w zawodach SP-K.

 

W roku 1997 Głogów nawiedza wielka powódź. Kolega Zbyszek Ostrowski wraz z dwoma żołnierzami ewakuują wszystko z niższych pomieszczeń na drugie piętro budynku LOK. Potem pod  znakiem klubowym współpracuje ze sztabem kryzysowym we Wrocławiu, za co zostaje uhonorowany Brązową Odznaką, a następnie Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

 

W roku 2000 ówczesne władze LOK w Głogowie nie widzą miejsca dla dalszej działalności klubu i nakazują opuścić pomieszczenia lokowskie. Wszystko co udało się „uratować” zostało przeniesione do Garnizonowego Węzła Łączności. Kol. Andrzej SP6BLV wraz z kol. Zbyszkiem utrzymują  pracę w eterze pod znakiem klubowym. Dzięki ich zaangażowaniu w 2005r. zostaje, zgodnie z nowymi przepisami, odnowione pozwolenie radiowe. Od tego momentu Klub Łączności LOK SP6KGJ staje się sekcją przy Klubie Garnizonowym. Zostały poczynione starania o przydzielenie pomieszczenia. Dzięki kierownikowi KG otrzymano do remontu pomieszczenie na poddaszu budynku. Jednak mimo usilnych starań chętnych do pracy w klubie nie przybywa.

 

Pod koniec lutego 2010r., „przy piwie”, spotkali się Irek SP6TRX, Robert SQ6ADA i kol. Zbyszek, a już 4 marca 2010 roku doszło do spotkania w Klubie Garnizonowym siedmiu osób, na luźnej rozmowie o przyszłości klubu SP6KGJ: kol. Irek Kołodziej SP6TRX, kol. Zbyszek Ostrowski, kol. Romek Ren SQ6NSD, kol. Adam Miałkowski SQ6NSG, kol. Andrzej Konieczny SP6BLV, kol. Robert Kargol SQ6ADA. 11 marca czwórka z nich rozpoczęła pracę nad uruchomieniem radiostacji.

 

Prezesem klubu został wybrany kol. Zbyszek Ostrowski.

 

Jeszcze przed Świętami zainstalowano antenę dipol 2x19,5m i nawiązano pierwsze łączności, a 8 kwietnia 2010r. wzięto udział w zawodach MP ARKA. Od tej chwili stacja klubowa pracuje w różnych zawodach i jest aktywna,  m.in. z MP ARKI i zamków polskich.

 

W związku z nawałem zadań służbowych, w marcu 2011r., kol. Zbyszek Ostrowski rezygnuje z „prezesowania”, pełniąc nadal funkcję skarbnika. Kolejnym prezesem zgadza się zostać kol. Marek Gajewski SP6GF.

 

Obecne pomieszczenie nie spełnia oczekiwań i w kwietniu 2011r. klub otrzymuje inne, bardziej przystępne lokum. Po odremontowaniu własnymi siłami, w miesiącu sierpniu następuje przeprowadzka.

 

Jak się okazało nie była to ostatnia przeprowadzka. W listopadzie 2012r. Dyrektor Biura Dolnośląskiego Zarządu LOK przydziela nam duże pomieszczenie w budynku głogowskiego LOK i na nowo przystępujemy do remontu otrzymanego lokalu. Własnymi siłami i z własnych składek bierzemy się za malowanie i urządzanie klubu.

 

Już 20 stycznia 2013r. dochodzi do uroczystego otwarcia, miejmy nadzieję, ostatniego miejsca, w którym klub będzie pracował.

 

11.12.2012r. z powodu wydania pozwolenia z naruszeniem prawa, UKE anulowało ważność pozwolenia wydanego 07 lipca 2010r.
Po usunięciu wad prawnych UKE wydało zezwolenie ważne od 24.01.2014 do 24.01.2019 z mocą 500 W.

 

Od admina:
W dokumentach LOK-u odnalazłem listę członków z marca 1975 roku. Byli nimi koledzy:
Olgierd - SP3CTC, Ireneusz - SP3CHO, Eugeniusz - SP3DGV, Michał - SP3END,
Jan - SP3 7621, Stanisław - SP3 7678, Zbigniew - SP3 7681 (obecnie SP6JOQ), Krzysztof - SP3 7682, Waldemar - SP3 7865, Eugeniusz - SP3 7677, Czesław - SP3 7679, Zbigniew - SP3 7680, Roman - SP3 7863, Jerzy - SP3 7864, Jerzy SP3 7718.
Gdzieś w połowie roku nastąpiła zmiana okręgu ze względu na zmianę naszego województwa. I tak w listopadzie 1975r. doszli jeszcze Witek - SP6 CRZ i pojawia się znak kol. Eugeniusza SP6 DGV. W marcu 1976r. dochodzą jeszcze Adam - SP6 23001, Piotr - SP6 23002 (obecnie SP6BNG) i chyba pierwsza kobieta, Danuta - SP6 23000.
Jeśli ktoś posiada nowe wiadomości na temat klubowej historii proszę o kontakt.Ostatnio odnalazłem deklarację członkowską z lat 1973 - 1976.

 

 

 

 

 
oraz wykaz członków z 1983 roku.